Kursus Amalan Kaizen

Pada 10 -11 March 2011, saya telah menghadiri Kursus Amalan Kaizen yang diadakan di Hotel Holiday Inn Glenmarie, Shah Alam, Selangor. Kursus ini amat baik untuk meningkatkan kecekapan proses dalam kerja seharian di pejabat. Ringkasan mengenai kursus ini adalah seperti berikut :

OBJEKTIF

 • Melaksanakan Kaizen untuk meningkatkan kecekapan proses
 • Memahami Objektif proses dan bagaimana ia selaras dengan Kepuasan Pelanggan
 • Memahami jenis-jenis Pembaziran dan Punca-punca nya.
 • Memahami dan melaksanakan teknik-teknik Kaizen untuk penambahbaikan.

KANDUNGAN KURSUS

1. Memahami Proses

 • Proses Input: 4M+1E
 • Proses Output
 • Objektif Proses
 • Fakta QCDSM
 • Kepuasan Pelanggan

2. Pembaziran Proses

 • Masa Operasi sebenar
 • Jenis-jenis Pembaziran

3. Memahami Kaizen

 • Definisi
 • Konsep & Falsafah
 • Tanggungjawab untuk Kaizen- Pengurusan Atasan, Pengurusan Pertangahan, Penyelia dan Pekerja
 • Impak Kaizen
 • Genba Kaizen, Fokus Kaizen & Spot Kaizen

4. Teknik-teknik Kaizen yang popular

 • Amalan 5S
 • QCC/ICC
 • Kaji Kerja
 • Poka Yoke
 • Just-in-Time
 • TQM

5. Alat Penyelesaian Masalah yang popular:

 • 7 Alat QC
 • Gambarajah Sebab-akibat
 • Gambarajah Pareto
 • Carta dan Garf
 • Histogram
 • Gambarajah Sebaran
 • Stratifikasi
 • Kertas semak

6. Mengurangkan Pembaziran Proses melalui “Kaizen Mapping Process”

 • Merekabentuk ”Kaizen Process Map” melalui kertas semak
 • Isikan maklumat yang berkaitan
 • Senaraikan proses/aktiviti
 • Mengenalpasti setiap proses melalui simbol: Angkut, Lenggah, Operasi, Pemeriksa dan Simpanan Tetap
 • Mengenalpasti masa dan kos
 • Berikhtiar untuk menghapuskan kos daripada aktiviti yang tidak produktif

7. 4 Prinsip Penambahbaikan Proses: Prinsip ECRS

 • E – Hapuskan (Elimanation)
 • C – Gabungkan (Combine)
 • R – Susun Semula (Rearrange)
 • S – Menyenangkan (Simplify)

8. Perancangan untuk Perlaksanaan Kaizen

Eh apa kat bawah nih. Cuba klick tengokLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.